Webgrind – Xdebug profiler arayüzü

Webgrind PHP5 ile yazılmış hoş bir Xdebug profiler arayüzü.
Performans darboğazlarını bulmak ve gidermek  için kullandığımız Xdebug’un çıktılarını görselleştirerek darboğazları bulmamızı kolaylaştırıyor.

Webgrind kullanabilmek için geliştirme ortamınızda Xdebug eklentisi kurulu olmalı.
Tabi Xdebug ‘un profiler özelliğini etkin hale getirmekte gerekli.

xdebug.profiler_enable=1 ini yönergesi  ile her betik çalıştığında xdebug profiler’ı çalıştırıyoruz.
xdebug.profiler_enable_trigger=1 ini yönergesi ile ise  betik.php?XDEBUG_PROFILE veya  XDEBUG_PROFILE isimli çerez atmamız ile Xdebug profiler’ımız tetikleniyor. Bu yönergeyi kullandığınızda xdebug.profiler_enable yönergesini devre dışı bırakmalısınız.(xdebug.profiler_enable=0)