libavcodec ve libavformat ile video bilgilerini öğrenmek

libavcodec,libavformat  free software/open source LGPL-lisanslı ffmpeg tarafından kullanılan codec çözme / işleme kütüphanesidir.

Ubuntu – Debian altında örnek kodu derleyebilmek için gerekli paketler :


$ sudo apt-get install libavcodec-dev libavformat-dev

Derlemek için :

g++ avf.cpp -I/usr/include/libavcodec -I/usr/include/libavformat -lavformat -lavcodec -L/usr/lib/libavformat.so -L/usr/lib/libavcodec.so -o avf

Örnek Kullanım :

./avf test.mp4

Çıktı :

Video codec       : mp42

Width       : 1920

Height      : 1080

Duration    : 300

Audio codec   : aac

Audio channels    : 2

Audio samplerate  : 44100

Audio bitrate     : 128

Örnek kod